Kaip sudaryti biudžetą, darbuotojams dirbant iš namų?

Registruokitės nemokamai konsultacijai
planavimo ir biudžetavimo klausimais:

+370 683 99470
konsultacijos@s2p.lt
Linkedin
Facebook

Darbas iš namų yra vienas iš papildomai atsiradusių iššūkių karantino metu, kuris turėjo įtakos planavimo ir biudžetavimo procesams.

Pagrindiniai iššūkiai, su kuriais gali susidurti įmonė, darbuotojams ruošiant biudžetą iš namų:

 • Bylų mainai, kai biudžetą sudaro daugiau negu vienas atsakingas asmuo, o biudžetavimas vykdomas vienoje „ekselio“ byloje. Kaip pasidalinti ta pačia byla? Kiek pailgėja planavimo laikas, kai vienu metu gali dirbti tik vienas planuotojas, o kiti turi laukti savo eilės?
 • Informacijos saugumas ir konfidencialumas. Kaip saugiai pasidalinti bylomis su dideliu vartotojų kiekiu, tuo pačiu užtikrinant, kad informacija atsitiktinai nebūtų persiųsta asmenims, neturintiems teisės jos matyti?
 • Informacijos valdymas ir kiekis. Kai įmonės tinklo erdvė yra nepasiekiama, bylos turi būti persiųstos visiems naudotojams arba patalpintos internetinėse duomenų saugyklose, kad visi vartotojai galėtų jas pasiekti. Todėl kiekvienas vartotojas turi savo atskirą bylos kopiją, kuri bereikalingai naudoja kompiuterių resursus. Planuotojų komunikavimas ir komentarų teikimas vyksta ilgai ir sunkiai kontroliuojamai.
 • Patikimumas. Kai biudžetavimo bylos yra sujungtos tarpusavyje formulėmis, yra labai didelė tikimybė, kad jos neveiks. Tikimybė didėja, kai bylos yra skirtingose vietose ir jomis naudojasi daugiau nei vienas planuotojas.

Šias problemas sklandžiai sprendžia specializuotos planavimo technologijos.

 • Bylų mainų problema išnyksta, nes visa informacija gali būti pasiekiama bei modifikuojama skirtingų naudotojų vienu metu. Planuotojų atlikti pokyčiai yra matomi realiu laiku.
 • Siekiant užtikrinti informacijos saugumą ir konfidencialumą, yra galimybė sukurti vartotojų grupes ir suteikti grupėms skirtingas teises matyti tik jiems skirtą informaciją.
 • Visa informacija yra saugoma vienoje vietoje ir saugiai prieinama per naršyklę. Tai užtikrina, kad:
  • visi naudotojai turi tą pačią plano ir / ar biudžeto versiją;
  • naudotojams nebereikalingos bylų kopijos;
  • planuotojai gali palikti komentarus prie skaičių pačioje planavimo aplinkoje.
  • centralizuota planavimo logika yra apsaugota nuo žmoniškųjų klaidų.

Specializuotos technologijos suteiks galimybę būti nepririštiems prie darbo vietų ir pasiekti naujausią informaciją patogiai, išspręs informacijos mainų, saugumo, ir konfidencialumo problemas. Tai ženkliai pagreitins visą planavimo procesą netgi sudarant biudžetą nuotoliniu būdu.