Strateginio valdymo sprendimai

Registruokitės nemokamai konsultacijai
strateginio valdymo klausimais:

+370 683 99470
konsultacijos@s2p.lt
Linkedin
Facebook
Strateginis valdymas yra procesas, kurio metu įmonė ar organizacija, vykdydama numatytas strategijas, siekia tvaraus konkurencinio pranašumo. Strateginio valdymo atspirties taškai yra įmonės vizija, misija bei strateginiai tikslai. Tikslus pasiekti yra lengviau, kai veikla yra formalizuota ir gali būti kontroliuojama pamatuojamais rodikliais.

Strateginis valdymas yra CPM (veiklos valdymas) sprendimo dalis.

Organizacijų veiklos efektyvumo matavimams yra naudojamos įvairios metodikos. Jos paprastai numatytus tikslus (viziją, misiją, strateginius uždavinius) transformuoja į esminių veiklos procesų būklę atspindinčių išmatuojamų metrikų susietą rinkinį (veiklos rodiklių medis, KPI). Šios metrikos hierarchiškai paskleidžiamos po visus įmonės organizacinius vienetus – nuo aukščiausios vykdančiosios iki žemiausios specialistų grandies, kiekvienai iš jų priskiriant atsakingą darbuotoją.

Taip į įmonės ar organizacijos siekiamų tikslų įgyvendinimą įtraukiami visi įmonės darbuotojai, nes priskirtų metrikų reikšmės pateikiamos kaip atskirų specialistų, padalinių ar filialų siektini veiklos rezultatai. Kiekvienas atsakingas darbuotojas tada žino, jog jo rezultatas yra visos organizacijos siekiamo tikslo sudėtinė dalis ir jo pastangos bei indėlis neliks nepastebėtas ne tik jo tiesioginio vadovo, bet ir organizacijos vadovybės.

Savo ruožtu pastovus esminius veiklos procesus atspindinčių rodiklių reikšmių sekimas ir galimybė matyti rodiklio sudėtines dalis – realią situaciją atskiruose veiklos baruose bei padaliniuose – leidžia organizacijos vadovybei pastoviai sekti esamą situaciją, operatyviai pastebėti taisytinas veiklos vietas ir imtis būtinų savalaikių veiksmų.

Mes padedame savo klientams suformuoti ir apsirašyti stebėtinų susijusių veiklos rodiklių/KPI rinkinį, juos susiejame su veiklos procesais, o stebimų rodiklių reikšmes ir jų nuokrypį nuo siekiamo rezultato pateikiame atsakingiems darbuotojams. Taip jie gali sekti situacijos progresą ir žinoti, ar jų veiklos rezultatai potencialiai tenkina vadovybės lūkesčius, ar būtina pasitempti.

Mūsų diegiami strateginio valdymo sprendimai sutelkia kolektyvą bendram darbui ir padeda organizacijoms sklandžiau siekti iškeltų individualių tikslų.