Veiklos planavimui, modeliavimui, biudžetavimui skirti sprendimai

Registruokitės nemokamai konsultacijai
veiklos planavimo klausimais:

+370 683 99470
konsultacijos@s2p.lt
Linkedin
Facebook

Biudžetas yra finansinė strateginio plano įgyvendinimo išraiška ir ties jo parengimu organizacijose dirba ne vienas žmogus. Tad galimybė tarpusavyje lanksčiai keistis informacija, kartu su kolegomis dirbti ties tuo pačiu dokumento variantu yra labai svarbus produktyvumo aspektas. Kita ne mažiau svarbi iškeltų planų įgyvendinimo dalis – tinkamo veiksmų plano sudarymas ir geriausių sprendimų išrinkimas galimų alternatyvų kontekste. Galiausiai – situacijos eigos sekimas ir operatyvus reagavimas bei veiksmų plano koregavimas atsiradus naujoms aplinkybėms.

Šiuolaikinės technologinės priemonės, taikomos verslo planavimo, biudžetavimo, modeliavimo uždaviniams, leidžia automatizuoti šiuos procesus ir padidinti darbo našumą. Specializuotos priemonės leidžia naudoti šablonus planų kūrimui, įtraukti žmonių grupes į vieno plano kūrimą, taip pat panaudoti modeliavimo galimybes (what-if analysis) įvertinant siekiamo rezultato priklausomybę nuo įvairių veiksnių.

Galimų geriausių sprendimų paieška, į tai tiesiogiai neinvestuojant finansinių lėšų, yra labai svarbus sėkmės faktorius prognozuojant optimalius gamybinius bei finansinius srautus bei organizacijos veiklos perspektyvas. Tai leidžia sprendimo priėmėjui kaip galima objektyviau numatyti pasekmes ir suteikia jam pasitikėjimo priimamu sprendimu, nes jis daromas racionalių argumentų ir sumodeliuotų rezultatų pagrindu, įvertinus galimas rizikas ir grėsmes.

Planavimo priemones naudojant kartu su analitikai skirtais instrumentais susiejami organizacijos planai ir prognozės su einamaisiais rezultatais. Tai leidžia sekti vykdomos veiklos atitikimą numatytam planui, o prisireikus – atitinkamai pakoreguoti prognozes. Šios korekcijos iš karto atsispindi ataskaitose. Tai suteikia didelį veiklos valdymo lankstumą.