Terminologija

AI (Artifiicial Intelligence)  –  dirbtinis intelektas – kompiuterinės sistemos, paremtos psichologijos, neurologijos, matematikos, logistikos, komunikacijos teorijos, lingvistikos mokslų duomenimiis.

 

BA (Business Analytics) – tai veiklos analizės sritis, kur naudojami specialūs metodai, priemonės ir procedūros sisteminiam veiklos aspektų ištyrimui ir sprendimų suplanavimui. Toks veiklos tyrimas paprastai grindžiamas statistine duomenų analize. Jis leidžia nustatyti organizacijos stipriąsias bei silpnąsias vietas ir padeda modernizuoti organizacijos vidinius procesus, sumažinti kaštus bei padidinti pajamas.

 

BI (Business Intelligence) – veiklos analitika arba verslo valgos –  tai metodologija bei technologija, leidžianti duomenis transformuoti į naudingą informaciją, kurios pagrindu priimami geresni sprendimai.

 

BSC (Balanced Scorecards) – subalansuoti rodikliai – tai strateginio planavimo ir valdymo metodinė priemonė, skirta organizacijos vystymosi, tikslų ir planų valdymui. BSC leidžia organizacijos veiklą vertinti ne vien tik finansinių rezultatų atžvilgiu. Ji įmonės misiją, viziją ir strategiją transformuoja per finansųklientųvidinių procesų ir personalo tobulėjimo prizmę. Tokiu būdu gaunamas kur kas pilnesnis organizacijos veiklos vertinimas. Svarbu – ši metodika leidžia kontroliuoti ir valdyti tas veiklos sritis, kurios lemia finansinius veiklos rezultatus, kadangi pastarųjų rodikliai yra „vėluojantys”. Taip pasiekiamas veiklos valdymo balansas.

 

CPM (Corporate Performance Management) – yra veiklos valdymo terminas, apimantis metodologiją, rodiklius, procesus ir sistemas, naudojamus įmonės veiklai sekti bei valdyti. Visa tai realizuojama panaudojant programinę įrangą, kuri leidžia įmonės strateginius tikslus transformuoti į operacinius planus, o siekiamus tikslus susieti su veiklos našumo matais ir gauti apibendrintus rezultatus. CPM į veiklos valdymo ciklą sujungia analitikos, planavimo-prognozavimo ir modeliavimo bei sprendimų priėmimo uždavinius.

 

KPI (Key Performance Indicator) – tai pagrindiniai veiklos rodikliai, skirti įmonės ir organizacijos veiklos rezultatų matavimui. Jie rodo ar organizacija juda užsibrėžto tikslo/sėkmės link, taip pat nurodo sritis, kurioms reikia dėmesio. Kiekviena įmonė ar organizacija turi pasirinkti pačius svarbiausius, jos veiklą geriausiai atspindinčius, strategiją atitinkančius KPI rodiklius. Pabrėžtina, kad KPI savaime nėra tikslas, kurio siekia organizacija. Tikslai išreiškia pasirinkto laikotarpio rezultato lūkesčius, o veiklos rodikliai parodo, koks yra veiklos efektyvumas, siekiant šių tikslų. Pasitaiko situacijų, kai rezultatas nebūna aiškus iki paskutinio momento, dėl to teisingai parinkti veiklos rodikliai nukreipia darbuotojų pastangas reikiama kryptimi.

 

ML (Machine Learning)  – kompiuterio mokymas arba sistemos mokymais –  tai dirbtinio intelekto sritis, kuri apima metodų kūrimą, mokinančių kompiuterius „mąstyti”. Tai yra programų kūrimo būdas, kai sukurta sistema prisitaiko prie duomenų („apsimoko”).